Protest Amstelveen tegen voorstel voorrang Amsterdamse leerlingen op ‘eigen’ middelbare scholen

[AMSTELVEEN] Amstelveen is geschrokken van een voorstel van de Amsterdamse vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs (OSVO) om Amsterdamse leerlingen voorrang te geven bij plaatsing op de middelbare scholen in de hoofdstad. Volgens de Amstelveense onderwijswethouder Frank Berkhout zou het geopperde verdelingssysteem een aantasting van de keuzevrijheid van Amstelveense scholieren betekenen. De OSVO kwam met dit voorstel omdat nu maar 80 procent van de Amsterdamse leerlingen op de school van de eerste voorkeur geplaatst kon worden. Dat is minder dan in voorgaande jaren.

11-09-2020 17:54
Amstelveens Nieuwsblad