VU Amsterdam en gemeente Amstelveen ondersteunen MKB bij circulaire toekomst

Toekomstbestendig MKB Het besef in de maatschappij groeit dat belangrijke grondstoffen eindig zijn en dat we hier bewust mee moeten omgaan. Het hergebruik van grondstoffen staat centraal in de transitie...

09-09-2020 00:00
Gemeente Amstelveen