Taalcursussen bij Volksuniversiteit Amstelland van start

[AMSTELVEEN] Vakantie in het buitenland, nieuwsgierigheid, werk of andere doeleinden: redenen om een nieuwe taal te leren of een oude taal eens op te frissen zijn er genoeg. Goede spreek- en schrijfvaardigheid in een andere taal geven je bovendien in tal van situaties een streepje voor.Volksuniversiteit Amstelland biedt een uitgebreid pakket van 15 taalcursussen. De cursussen zijn geschikt voor beginners en gevorderden. Ze worden gegeven in het Nederlands, het Engels of in de taal die geleerd wordt, zodra het niveau daarvoor toereikend is.Volksuniversiteit Amstelland biedt persoonlijke begeleiding om in het omvangrijke cursusaanbod de juiste keuze te maken. Daarna wordt in overleg met de docent het instapniveau bepaald: maatwerk voor iedere cursist. Deze toewijding wordt gekoppeld aan aanstekelijk enthousiasme van de docenten om niet alleen vakkennis maar ook boeiende achtergrondinformatie over te brengen.GRATIS INLOOPSPREEKUUR Naast cursussen in onder meer Italiaans, Spaans, Frans, Duits, Russisch, Chinees en Indonesisch bieden met name de cursussen Nederlands en Engels een uitgebreid scala van mogelijkheden en instapniveaus, inspelend op de behoeftes die hier leven.Voor de cursussen Nederlands worden vanaf 15 september wekelijks gratis inloopspreekuren gehouden; voor de cursussen Engels is dit het geval vanaf 1 oktober. Telefonische spreekuren zijn voor beide talen altijd mogelijk. Voor meer informatie en aanmelding: mail naar intake@platform-c.nu of bel 020-6471457.Het volledige aanbod staat op www.platform-c.nu.Daar is uitgebreide informatie te vinden over de taalcursussen én de overige cursussen, zoals de creatieve cursussen bij Volksuniversiteit Amstelland.CORONA Volksuniversiteit Amstelland geeft als onderdeel van Platform C strikt navolging aan de corona-regels die voor de sector zijn opgesteld. In het gebouw zijn maatregelen genomen op het gebied van onder meer hygiëne, ventilatie, looproutes, 1,5 m afstand en beperking van het aantal aanwezigen. Voor bezoekers zijn duidelijke gedragsregels opgesteld. Meer informatie: www.platform-c.nu.Sommige cursussen van Volksuniversiteit Amstelland kunnen online gevolgd worden. Als dat het geval is, wordt dat bij de cursusinformatie vermeld.

09-09-2020 11:00
Amstelveens Nieuwsblad