Meer begrip voor cultuurverschillen door ontmoeting

Daarom is de nieuwe visie ‘Amstelveen ontmoet elkaar’ ontwikkeld, die vanaf 8 september 2020 openstaat voor inspraak. Deze visie gaat over wijkcentra, bewonersinitiatieven en over samenleven...

09-09-2020 14:30
Gemeente Amstelveen