Gemeente werkt aan een schoon Amstelveen

[AMSTELVEEN] De gemeenteraad nam tijdens de raadsvergadering van 10 juli 2019 de motie Schoon Amstelveen aan. Daarin werd het college opgeroepen om de afvalscheiding te bevorderen door een betere informatievoorziening ook naar anderstaligen toe. Omdat er nogal eens afval naast de containers wordt gezet, werd het college ook opgedragen aanvullende handhavingsmaatregelen te treffen. Ook wilde de raad weten wat de kosten zijn als een externe partij in het weekend bijgeplaatst afval gaat verwijderen en moeten containertuintjes worden aangelegd op plaatsen waar vaak afval naast de container wordt gezet. Om zwerfvuil verder tegen te gaan werd gevraagd om meer en grotere prullenbakken.

08-09-2020 17:26
Amstelveens Nieuwsblad