Overlast ganzenjacht bij bebouwde kom moeilijk oplosbaar: gedeputeerde begrijpt zorgen

HAARLEM - De overlast van de ganzenjacht vlakbij de bebouwde kom van Haarlem en Heemstede is moeilijk te bestrijden. Tijdens een bezoek van gedeputeerde Esther Rommel van de provincie wordt duidelijk dat de belangen van de boer, Schiphol en de buurtbewoners haaks op elkaar staan. 
"Je ziet wel dat het land heel dicht op de huizen zit", is de eerste constatering van gedeputeerde Esther Rommel op de Hommeldijk bij de Molenplas aan de zuidkant van Haarlem. Woordvoerder namens de bewoners Robbert Zoon, die veel ervaringsverhalen van overlast door de ganzenjacht heeft verzameld, vertelt haar dat mensen die er wandelen of fietsen "letterlijk ganzen naar beneden zien vallen en dat kan soms heel bloederig zijn."
"Ik begrijp echt wel hun zorgen", zegt Rommel. "Maar ik begrijp ook de kant van de boer, want die heeft ook zijn problemen. En dan nog Schiphol en de veiligheid."
De agrariër wil de delegatie van de provincie en buurtbewoners wel ontvangen, maar zonder camera. Maar Erik Suurd van Wildbeheereenheid Haarlemmermeer, die de jagers vertegenwoordigt, vindt dat de schade voor de boer niet onderschat moet worden. En hij ziet ook niet een alternatief voor het afschot van de ganzen, omdat de populatie ganzen zo groot is. 
"Het verjagen met middelen die de gans geen kwaad doen, dat hebben ze heel snel door", vertelt Suurd aan de delegatie van de provincie. "Lasers of het verjagen met knallen, ja dat duurt vaak een week en dan zijn ze er weer aan gewend en gaan ze hun oude gang ."
Mocht de provincie besluiten dat ook hier, vlakbij de rand van Haarlem en Heemstede de jacht op ganzen toch geoorloofd is, dan hopen de bewoners dat er waarschuwingsborden geplaatst gaan worden in het recreatiegebied rondom de Molenplas. Zodat de schrik niet zo groot is als er een afgeschoten gans dichtbij het pad belandt. 

07-09-2020 21:30
NH Nieuws