Volgende stap in gebiedsontwikkeling Landtong: Ontwerpbestemmingsplan ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan van de voorziene bebouwing en inrichting van het gebied liggen vanaf 3 september 2020 zes weken ter inzage. Daarna gaan de stukken ter besluitvorming...

02-09-2020 12:55
Gemeente Amstelveen