Telefonisch fraudeonderzoek in Amstelveen bij ondernemers

[AMSTELVEEN] Dat ondernemers ook fraude kunnen plegen met steunmaatregelen is volop in het nieuws.Maar de manier waarop de gemeente fraudeonderzoeken mag uitvoeren is wettelijk bepaald: het college dient zich te houden aan artikel 6 EVRM ( Europees Verdrag voor de Rechten vande Mens). Dit artikel zegt namelijk dat bestuurlijke boetebesluiten niet mogen worden gebaseerd op verklaringen zonder dat er gewezen is op het ‘zwijgrecht’. En dus is het telefonisch verhoren van inwoners uit den boze.

20-08-2020 15:47
Amstelveens Nieuwsblad