Meer vraag naar ouderenadvies in Amstelveen door coronamaatregelen

[AMSTELVEEN] Door de coronamaatregelen hebben ouderen en hun mantelzorgers in Amstelveen meer behoefte aan advies over welzijn, wonen, zorg of andere voorzieningen. De afgelopen maanden zagen de ouderenadviseurs het aantal gesprekken oplopen van 400 tot ruim 600 per maand. Deze trend lijkt zich de tweede helft van het jaar voort te zetten. Het college van B en W heeft daarom besloten om voor dit jaar 34.000 euro extra uit te trekken voor ouderenadvies door Participe Amstelland.

20-08-2020 13:20
Amstelveens Nieuwsblad