Gemeente brengt dierenwelzijn in kaart: ‘aandacht voor natuurinclusief bouwen’

[AMSTELVEEN] Het college van B en W heeft in kaart gebracht wat Amstelveen doet op het gebied van dierenwelzijn. Niet alleen wat de gemeente doet, maar ook wat andere organisaties bijdragen en waar verbeterpunten liggen. De inventarisatie biedt het college aan de gemeenteraad aan met als doel dit volgend jaar samen met de gemeenteraad, inwoners en maatschappelijke partners uit te werken tot gemeenschappelijke ambities en uitvoering ervan.

20-08-2020 16:30
Amstelveens Nieuwsblad