Omwonenden: Alleen krimp luchtvaart lost woningbouwdilemma op

Omwonenden van Schiphol verzetten zich tegen het versoepelen van de geluidsnormen rond de luchthaven om de bouw van enkele honderdduizenden woningen toch mogelijk te maken. Vanwege een nieuwe rekenmethode voor geluidregels worden veel gebieden waar nieuwe woningen moeten worden gerealiseerd, gekwalificeerd als ‘slecht tot zeer slecht leefbaar gebied’. De bewonersdelegatie van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) vindt dat niet de geluidsnormen moeten worden aangepakt, maar Schiphol zelf.
Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet
"Vliegtuigherrie moet volledig worden meegeteld bij het omgevingslawaai vanuit alle andere bronnen, zoals wegen, spoor en fabrieken", zegt bewoner Matt Poelmans. Meerdere brancheorganisaties van de woningbouw en huizenmarkt hebben het kabinet opgeroepen de huidige geluidsnormen te blijven handhaven om de bouw van 845.000 extra woningen tot 2030 te kunnen laten doorgaan.
Omgekeerde wereld
Voor de bewonersdelegatie van de ORS, de vertegenwoordigers van omwonenden die meepraten met de luchtvaartsector, milieuorganisaties en de politiek over de groei van Schiphol, vindt het de omgekeerde wereld. "De beste oplossing is de oorzaak wegnemen: minder vliegverkeer." De omwonenden baseren zich op eigen onderzoek naar de internationale bereikbaarheid voor de Nederlandse markt.
Twee vliegen in een klap
De bewonersdelegatie pleit voor een krimp van het aantal vluchten van en naar Schiphol, waar maximaal 500.000 vliegbewegingen per jaar zijn toegestaan. "Daarmee sla je twee vliegen in een klap: en er komt ruimte voor woningbouw en de mensen die er wonen hebben meer rust en een gezondere leefomgeving", aldus de omwonenden.

17-07-2020 15:22
NH Nieuws