'Meer vrachtvluchten Schiphol nodig in belang van economie'

De Nederlandse vrachtsector roept het kabinet op om meer ruimte te bieden aan vrachtvluchten op Schiphol. De sector ziet al langere tijd vrachtmaatschappijen verdwijnen op Schiphol, door een schaarste aan start- en landingsrechten. De vrachtvertegenwoordigers zien het er niet beter op worden in de toekomstplannen tot 2050 van minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur), die gebundeld zijn in de Luchtvaartnota.
Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet
Volgens de vrachtsector is 25 procent van de werkgelegenheid in de Nederlandse luchtvaart gerelateerd aan vracht. De afgelopen jaren is het aantal vrachtvluchten op Schiphol afgenomen omdat luchtvaartmaatschappijen geen start- en landingsrechten konden bemachtigen of werden afgenomen. Op Schiphol gelden strenge regels: als die rechten niet genoeg worden benut, worden ze afgepakt en opnieuw verdeeld. Een regel waar de vrachtsector niet blij mee is, omdat het de nodige flexibiliteit in de weg kan zitten.
Schiphol zit inmiddels al een aantal jaar op het maximumaantal toegestaande vliegbewegingen van 500.000 per jaar, wat het verkrijgen van een plekje op de luchthaven erg moeilijk maakt. Vrachtmaatschappijen zijn daardoor noodgedwongen uitgeweken naar luchthavens in het buitenland, inclusief bijbehorende logistieke activiteiten. Een slechte zaak voor de werkgelegenheid op en rondom Schiphol.
Funest
De gemeente Haarlemmermeer noemde de verhuizing van vrachtvluchten naar het buitenland in 2017 'funest voor de werkgelegenheid', toen deze trend al was ingezet. De vrachtsector heeft nu een zienswijze bij het kabinet ingediend met de oproep om voor voldoende ruimte voor vrachtvluchten te zorgen. Bovendien moet de minister sleutelen aan een verandering van de strenge regels voor het verdelen van start- en landingsrechten.
Het tekort aan start- en landingsrechten, in vaktaal 'slots' genoemd, schaadt niet alleen de Nederlandse economie, maar ook het milieu, meent de vrachtsector. "Luchtvracht moet extra kilometers over de weg maken om op de plaats van bestemming te komen."
Nachtelijke vrachtvluchten moeten blijven
Ook kan Schiphol niet af van (vracht)vluchten in nacht, zoals door bewonersorganisaties en meerdere Tweede Kamerfracties wordt bepleit. "Een aantal vrachtvluchten in de nacht is noodzakelijk omdat zij een schakel vormen in een fijnmazig mondiaal logistiek systeem waarbij productie en transport zo op elkaar zijn afgestemd dat er geen ander alternatief is dan een nachtvlucht, zoals bijvoorbeeld de bloemenveiling." De sector stelt voor om te onderzoeken of er andere vliegroutes gebruikt kunnen worden die tot minder overlast leiden in de omgeving.
Coronacrisis
De coronacrisis heeft volgens de vrachtsector bewezen dat vrachtvluchten onmisbaar zijn op Schiphol. Het gebruikelijke vliegverkeer lag nagenoeg stil en werd vervangen door vrachtvluchten van maatschappijen die eerder nooit of nauwelijks op Schiphol kwamen. Veel maatschappijen zetten passagiersvliegtuigen in die ze vulden met medische goederen.
In deze aflevering van NH Airtime brachten we een aantal van die nieuwkomers in beeld (tekst gaat verder onder de video):
Vandaag hebben de Nederlandse Natuur- en Milieuorganisaties hun zienswijze over de toekomst van de luchtvaart ingediend. Zij pleiten onder andere voor een krimp in het aantal vluchten, strengere milieuregels en het afzien van het openen van Lelystad Airport.

09-07-2020 17:00
NH Nieuws