De planprocessen van Amstelveen zijn niet meer van deze tijd

Van burgerparticipatie bij het tot stand komen van de startnotitie is beslist geen sprake

02-07-2020 18:51
Amstelveenweb