Actieplan veiligheid: acties en speerpunten voor een veiliger Amstelveen

Burgemeester Tjapko Poppens: “Veiligheid is een speerpunt van dit college. Amstelveen is een relatief veilige gemeente en dat willen we graag blijven. Dit Actieplan geeft een helder beeld van...

01-07-2020 00:00
Gemeente Amstelveen