Vergadering gemeenteraad 8 april 2020

Om een raadsvergadering te kunnen openen is een zogeheten quorum nodig: minimaal de helft van het aantal zitting hebbende leden moet aanwezig zijn. Als dat aantal niet wordt gehaald en de vergadering...

31-03-2020 00:00
Gemeente Amstelveen