Voorkom ‘business as usual’ na het virus

De hele regio Schiphol geniet op dit moment van een ongekende rust en van heldere lucht zonder kerosinedampen. De aanleiding, het corona-virus, is verschrikkelijk, maar wat een genot om eens zonder gebulder in de tuin te zitten of door het park te lopen.

Foto: Ken Yam via Unsplash

Het is te hopen dat burgers in de omgeving van één van ’s werelds grootste vliegvelden in één van ’s werelds kleinste landjes nu eens gaan beseffen hoeveel zij van hun woongenot moeten inleveren om de luchtvaart te faciliteren.

Daarom vragen wij in samenwerking met andere groepen van bezorgde burgers de regering om bij staatssteun aan de luchtvaart harde voorwaarden te stellen aan die steun.

Dat klinkt opportunistisch, maar dat ís het niet. Juist in een tijd van een wereldwijde crisis is het van groot belang op te blijven passen bij de stappen die worden gezet om het onheil af te wenden.

IATA wil geen voorwaardenNiet voor niets pleit de internationale luchtvaartkoepel IATA nu al om snelle hulp van de overvlogen belastingbetaler, zonder al teveel ‘gedoe’ over de voorwaarden die overheden opleggen om tot overmaking van miljarden belastinggeld over te gaan. “Laten we het niet te ingewikkeld maken”, hoop voorzitter Alexandre De Juniac.

BTV-Rotterdam, Red Gelderland, SOS-Zaanstreek, BWA, SWAB en SchipholWatch vragen de regering juist om wél zorgvuldig om te gaan met ons belastinggeld. Om het geld juist niet zonder voorwaarden over te maken op rekening van de holding AirFrance-KLM in Parijs.

Democratie geen vat op luchtvaartAl decennialang blijkt de democratie namelijk geen vat te krijgen op de schadelijke gevolgen van de razendsnelle groei van de luchtvaartbranche. Afspraken worden botweg niet nagekomen, met mooie vergezichten wordt andere belanghebbenden zand in de ogen gestrooid en met verwijzingen naar ‘internationale afspraken’ wordt (fiscale) innovatie naar de prullenmand verwezen.

De luchtvaartindustrie weet met een veelheid aan tactieken de fundamentele discussie over de toegevoegde waarde van deze sector te frustreren en de negatieve gevolgen voor leefomgeving, milieu, klimaat en veiligheid te verdoezelen.

Nu de luchtvaart in de zelfgegraven kuil van de superlage prijzen lijkt te vallen, wordt aan de al tientallen jaren geminachte bevolking gevraagd een steen bij te dragen aan de overlevingskansen.

Harde voorwaardenDe deelnemende bewonersgroepen zijn geen van alle tegen de luchtvaart en achten staatssteun aan de sector wel degelijk te billijken. Echter, alleen tegen harde voorwaarden. Voorwaarden die te maken hebben met eerlijke belastingen, écht minder lawaai en écht minder schadelijke uitstoot.

Voorwaarden waarvoor de sector moet tekenen alvorens een greep te kunnen doen in de staatskas en die ook handhaafbaar worden. Voorwaarden die aan de rechter kunnen worden voorgelegd en die niet als een of ander zacht convenant met inlegvelletjes worden opgetekend.

Resultaat: krimpJa, u heeft het goed gezien. Gezien de trage technologische ontwikkelingen in de vliegtuigindustrie betekent dit waarschijnlijk krimp op korte termijn. Immers: vliegtuigen worden nauwelijks stiller en al helemaal niet duurzamer. Dat zal in de nabije toekomst naar verwachting niet veranderen, gezien de grote klappen die de vliegtuigbouwers op dit moment moeten incasseren. Geld voor revolutionaire research is er het komende decennium weer niet.

Krimp zou een zegen zijn voor het leven in de regio en economisch gezien totaal geen problemen opleveren. Immers, minder beschikbare flutvluchtjes drijft vanzelf de ticketprijs op. Minder overstappers leiden tot een hogere toegevoegde waarde voor de economie. Meer verdienen met minder vliegen. Een duidelijke win-win situatie.

Dát is de reden dat SchipholWatch de gezamenlijke petitie ondersteunt. Wij zijn niet uit op een faillissement van KLM of Schiphol. Wél op duidelijk minder vliegen. En op normale fiscale, economische en sociaal-maatschappelijke voorwaarden zonder uitzonderingsposities.

Voorkom ‘business as usual’, onderteken de petitie!

25-03-2020 13:40
SchipholWatch