College van B en W in verzet tegen aanpassingen in gemeentefonds

Gemeenten ontvangen jaarlijks geld van het Rijk via het gemeentefonds om hun taken uit te kunnen voeren. De totale “koek” gemeentefonds bedraagt ruim €30 miljard, waarvan €25...

10-03-2020 17:00
Gemeente Amstelveen