Kamer weer misleid met pak informatie

Het risico van vliegtuigcrashes wordt door minister Cora van Nieuwenhuizen vals weergegeven in een brief aan de Tweede Kamer.

(foto: tweedekamer.nl)

Gisteravond laat stuurde het ministerie honderden pagina’s informatie naar de kamer. De kamerleden worden geacht deze informatie te hebben bestudeerd vóór het debat van komende week.

In de brief naar de kamer schrijft zij dat “de combinatie van de dalende ongevalskansen, het toegenomen aantal vliegtuigbewegingen en de toegenomen bevolkingsdichtheid leiden tot een vergelijkbaar groepsrisico als in 2005”.

Regelrechte misleidingDit is regelrechte misleiding, omdat in het betreffende rapport van Adecs valt te lezen dat “het groepsrisico is weliswaar zo goed als gelijk gebleven, maar voor het verleden geldt een overschatting. De resultaten laten namelijk het groepsrisico zien in het geval van het maximale aantal vergunde bewegingen plaatsvinden, terwijl in werkelijkheid 100.000 bewegingen minder hebben plaatsgevonden”.

In de praktijk was het groepsrisico in het verleden dus veel lager dan berekend in dat scenario.

Concreet betekent dit dat de externe veiligheid aanmerkelijk is verslechterd sinds 2005. Dit strookt met de bevindingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. De minister presenteert dus een vergelijkbaar risico door maar liefst 100.000 vluchten mee te rekenen die in het verleden niet plaatsvonden.

08-02-2020 19:44
SchipholWatch