Amstelveen loopt vol; maatregelen noodzakelijk

Amstelveen – De capaciteit van het Amstelveense wegennet, fietsroutes en ov-netwerk loopt tegen zijn grenzen aan. Amstelveen treft daarom een pakket maatregelen: beter openbaar vervoer, meer fietsverbindingen, speciale mobiliteitshubs aan de rand van de gemeente en het omleiden van niet-bestemmingsverkeer rond de gemeente.

26-09-2019 15:27
Amstelveenz