Raad stelt perspectiefnota 2020 vast

Voorbereiding op begroting 2020 Met de perspectiefnota 2020 stelt de raad de inhoudelijke en financiële kaders vast voor de begroting van volgend jaar. Daarmee geeft de raad vooraf sturing aan wat...

11-07-2019 00:00
Gemeente Amstelveen