Leefstijlmonitor 2018 van het CBS gepubliceerd

In 2018 gaf 22,4 procent van de volwassenen aan wel eens te roken. Volgens de door hen zelf opgegeven alcoholconsumptie was 8,2 procent een overmatige drinker. Daarnaast had 50,2 procent overgewicht

19-03-2019 10:18
Amstelveenweb